Douane

Inklaring

Als u goederen wilt invoeren uit een land dat niet is aangesloten bij de Europese Unie dan kan de douane op de goederen verschillende belastingen heffen. De hoogte van deze belastingen hangen af van het land van herkomst en het soort product.

De specialisten van Logic 4u zijn op de hoogte van deze heffingen en kunnen adviseren hoe om te gaan met deze heffingen.

U kunt met de volgende belastingen te maken krijgen:

  • Invoerrechten
  • BTW
  • Accijnzen
  • Verbruiksbelastingen
  • Antidumpheffingen
  • Landbouwheffingen

Uitklaring

Voor het uitvoeren van goederen dient de exporteur aangifte te doen bij de douane. Deze aangifte moet voldoen aan diverse vastgestelde eisen.
Logic 4u beschikt middels haar partners over een AEO certificering wat inhoudt dat Logic 4u en de partners door de douane aangemerkt zijn als een betrouwbare partner.

Hiervan is het voordeel dat de transacties makkelijker en sneller verlopen.

  • Verzonden goederen en documenten worden minder vaak gecontroleerd.
  • Logic 4u krijgt voorrang bij douane controles.
  • Controles mogen op een andere locatie dan het douanekantoor plaatsvinden.

Logic 4u kan u adviseren en geheel ontzorgen bij de afwikkeling van deze documenten.