Klimaatakkoord verduurzaming in de logistiek

Verladersorganisatie Evofenedex vindt de plannen in het Klimaatakkoord voor verduurzaming van de logistiek van bedrijven ‘reëel’, maar voegt daar wel aan toe dat het daarbij belangrijk is dat bij de verdere uitwerking van de plannen goed gekeken wordt naar de effectiviteit en impact op het concurrentievermogen van onze bedrijven.” Ook TLN laat weten dat het ontwerp-Klimaatakkoord in lijn is met de eigen duurzaamheidsvisie.

Volgens Evofenedex neemt het kabinet in de vrijdag gepresenteerde klimaatplan ten aanzien van het goederenvervoer, veel van wat aan de onderhandelingstafels is afgesproken over. “Goed nieuws is dat er nu serieus werk gemaakt gaat worden van rekeningrijden voor iedereen. Dat beperkt in de toekomst de economische schade van files. Daarnaast gaan we met de inkomsten van de vrachtwagenheffing logistieke processen nog verder optimaliseren. En ook belangrijk is dat we nu echt koers zetten op emissieloos leveren in een groot aantal binnensteden. En daar hebben wij ook een stimuleringspakket bij uitonderhandeld van 185 miljoen euro”, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

‘Kostenverhogingen zijn acceptabel’

Met de invoering van de vrachtwagenheffing, een beperkte accijnsverhoging op diesel en het wegvallen van een deel van de motorrijtuigenbelasting korting voor bestelauto’s, wordt bedrijven ook gevraagd te investeren. Evofenedex benadrukt dat klimaatverandering een investering van ons allemaal vraagt, ook van bedrijven. “Die verantwoordelijkheid nemen we serieus, en dus zijn deze kostenverhogingen in combinatie met het stimuleringspakket en de resultaten van de beoogde maatregelen acceptabel. Hoe reëel ook, het zal belangrijk blijven bij de uitvoering stevig vinger aan de pols te houden. Dit om er zeker van te zijn dat de concurrentiepositie van bedrijven niet nodeloos geschaad wordt” zegt de Evofenedex-voorman die hieraan toevoegt dat dit voor zijn achterban specifiek geldt voor de maatregelen die betrekking hebben op logistieke processen. “Maar dat geldt ook voor de combinatie met de andere klimaatmaatregelen uit het pakket die bedrijven uit de agrarische sector en industrie extra raken. En daar lijken nog flinke slagen gemaakt te moeten worden.”

Overgangsregeling bestaande Euro 6-trucks

Evenals Evofenedex zegt TLN op zijn beurt dat de klimaatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van transport en logistiek sluiten nauw aansluiten op de duurzaamheidsvisie van de organisatie. “De belangrijke voorstellen op het vlak van logistiek zijn bevestigd”, verklaart de organisatie. Het kabinet wil volgens TLN dat er zero emissie-zones komen voor vracht- en bestelauto’s in de grotere steden en zorgt er samen met die steden voor dat die zones overal ongeveer hetzelfde zijn. “Verder komt er een subsidie voor transportondernemers die een elektrische vrachtauto kopen en is vastgelegd dat er een overgangsregeling komt voor de toegang tot zero emissie-zones voor bestaande Euro-6-vrachtwagens.”

Tijdelijke teruggave LNG-accijns

Om bij te dragen aan CO2-reductie wordt er meer duurzame biobrandstof bijgemengd bij benzine en diesel. Daarnaast onderzoekt de overheid of een groter deel daarvan gebruikt kan worden voor het goederenvervoer buiten de binnensteden. Verder komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een tijdelijke teruggaveregeling voor accijns op LNG. Afspraak is ook dat vervoerders en verladers samen zorgen voor meer efficiëntie in logistiek zodat het aantal kilometers met vrachtauto’s vermindert. De overheid helpt deze samenwerking mogelijk te maken. De netto-opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens gaan terug naar de sector om verduurzaming te versnellen. “We vinden dit een evenwichtig pakket, maar blijven ervoor waken dat het kabinet deze afspraken nakomt en dat de uitvoering voor ondernemers in de praktijk haalbaar is.”

Zorgen concurrentiepositie Nederland

Net als Evofendex deelt TLN de zorgen van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland over de concurrentiepositie van Nederland. Door onder andere de onduidelijkheid rond de aangekondigde CO2-heffing voor industriële bedrijven, wordt het lastiger voor Nederlandse bedrijven om te concurreren. “Als het in andere sectoren daardoor minder goed gaat, worden er minder goederen vervoerd en hebben bedrijven in transport en logistiek daar dus last van”, verklaart TLN.

Dit najaar ondertekening akkoord

De Tweede Kamer is nu aan zet om het voorstel voor een klimaatakkoord op hoofdlijnen te becommentariëren. Dat debat zal volgende week plaatsvinden, melden TLN en Evofenedex. Het mobiliteitsdeel van het voorstel zal 5 september in een debat in de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat met de minister besproken worden. Alle betrokken partijen krijgen nu de tijd om de achterban te raadplegen en in het najaar zal er een moment plaatsvinden waarop een akkoord eventueel ondertekend kan gaan worden.

Terug naar nieuws