Duitsland: Tolwijziging per 1 december

Per 1 december 2023 gaat Duitsland drastische wijzigingen in het tolsysteem doorvoeren. Wat er gaat veranderen en hoe je hiermee om moet gaan, lees je in dit bericht.

Met ingang van 1 december 2023 is er in Duitsland sprake van een explosieve stijging in tolkosten. Voor de meeste voertuigen (Euro 6) gaat het tarief met 83% omhoog.
Een rekenvoorbeeld van het traject Goch-Berlijn (605,2 km) laat duidelijk de gevolgen van de Duitse tolhervorming zien:

Tot en met 30 november 2023:
Euro VI van Goch naar Berlijn tolkosten enkele reis € 115,07.

Vanaf 1 december 2023:
Euro VI (CO2 emissieklasse 1) van Goch naar Berlijn tolkosten enkele reis € 210,64.
Dit is een stijging van € 95,57.

In onderstaand overzicht staat cijfermatig toegelicht wat de tolwijziging voor impact heeft op bedrijven van verschillend formaat.

Het gaat in dit voorbeeld om Euro VI voertuigen in CO2 emissieklasse 1, 18t+ en 5 assen of meer. Voor 1 december 2023 wordt er voor die voertuigen 19 cent per gereden kilometer betaald. Vanaf 1 december 2023 is dat 34,8 cent.
Een transportbedrijf met 1 voertuig dat in een jaar 100.000 km op Duits grondgebied aflegt, betaalt in het nieuwe tolstelsel € 15.800,- meer aan maut.
Een grote transporteur waarvan 100 voertuigen elk 100.000 km per jaar in Duitsland rijden zal dan in totaal € 1.580.000,- meer tolkosten hebben.

De veranderingen:
Het uitgangspunt voor het toltarief gaat de CO₂-emmissieklasse van het voertuig worden. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit ook toegepast worden op CNG en LNG voertuigen en vanaf 1 juli 2024, gaan de nieuwe tarieven ook gelden voertuigen met een maximummassa van meer dan 3,5t.

Voertuigen worden per 1 december 2023 ingedeeld in CO₂-emissieklassen, categorie 1 tot en met 5. Hoe lager de CO₂-uitstoot, hoe hoger en beter de CO₂-emissieklasse (max. Cat. 5) en hoe voordeliger het toltarief. Toll Collect geeft aan dat voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd automatisch worden gecategoriseerd als CO₂-emissieklasse 1, tenzij het voertuig emissievrij is.
Het merendeel van de Euro VI voertuigen zal  in CO₂-emissieklasse 1 terechtkomen. Voertuigen in CO₂-emissieklasse 5 zijn emissievrij en daardoor tot en met 31 december 2025 volledig vrijgesteld van de tolheffing.

Daarnaast zal de toewijzing aan een gewichtsklasse niet langer gebaseerd zijn op het Toegestane max. massa voertuig (kentekenbewijsveld F.2), maar op het Technische maximum massa (kentekenbewijsveld F.1). Dit laatste zorgt er voor dat voertuigen in een hogere gewichtsklasse zouden kunnen vallen óf volgens deze berekening ineens tolplichtig worden.

 

Duitsland: Tolwijziging per 1 december – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)