Alle Europese vrachtladingen met verse producten worden vanaf vandaag meteen aan de Britse grens gecontroleerd op ziektes. Het gaat om planten, bloemen, melk en vlees. Transport en Logistiek Nederland is bezorgd over de invoering van deze controlemaatregel en volgt de uitrol ervan op de voet. In de praktijk moet blijken of de vrees van transporteurs waar wordt: urenlange vertragingen, administratieve lasten en financiële schade door deze nieuwe controlemaatregel.

 

Sinds de ingang van Brexit moeten Nederlandse bloemen en planten hier en ook nog eens in het Verenigd Koninkrijk worden gecontroleerd. Tot nu toe gebeurde dat in de buurt van het afleveradres ter plekke. Nu zijn deze duizend afleverpunten ingeruild voor enkele centrale controlepunten bij Britse (lucht)havens. Tot drie maanden geleden hoefden alleen hoogrisicoproducten te worden geïnspecteerd. Nu worden producten ook gecontroleerd met een kleinere risico op ziekten zoals snijbloemen. 

Administratieve rompslomp
‘Waarom is deze extra controle nodig’, transporteur Jan-Paul van der Haas, van Van der Haas Transport in Kwintsheul zich hardop af. Hij vertelt dat de nieuwe extra controle in elk geval gaat zorgen voor veel administratieve rompslomp. ‘Er zijn 40.000 verschillende plantcodes die je moet melden in documenten die je voor je zending uit moet sturen’, stelt hij. ‘Eén punt of komma verkeerd en je kunt het opnieuw doen.’ 

Van der Haas vervoert duizenden verschillende soorten planten en bloemen ‘van komkommerplant, geranium tot boom’ naar Engeland. ‘Er is aangekondigd dat er honderd procentcontroles worden uitgevoerd’, zegt hij. ‘Dat kan in de praktijk betekenen dat alle 43 karren die er in een truck passen er uit moeten. Omdat er in het midden één bepaalde plant staat die ze willen controleren.’  

Forse vertragingen
Zo’n controle mag bovendien vier uur duren. ‘En dat dan tig keer per dag.’ Bovendien, voegt Van der Haas toe, zijn de nieuwe centrale controleposten slechts vijf dagen per week geopend. ‘Van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. Alles wat buiten die tijd komt, mag wachten tot de volgende dag.’ 

Je kunt volgens Van der Haas door deze maatregel rekenen op forse vertragingen. ‘We hebben nog geen berichten over wagens die in de file staan.’ Maar hij denkt dat veel transporteurs de afgelopen dagen al veel van hun wekelijkse transport op weg hebben gestuurd, om de nieuwe controlemaatregel voor te kunnen zijn.’ Hij kan zich niet voorstellen dat de Britten écht gaan voor honderd procent controle, zoals is aangekondigd. ‘Dan krijg je een file tot aan de Nederlandse grens.’  

Als chauffeur mag je niet bij de controle van je truck aanwezig zijn, vervolgt hij zijn verhaal. ‘Je moet er van uitgaan dat je lading onbeschadigd uit je wagen wordt gehaald en er weer in wordt gezet. En als je toch schade oploopt, hoe kun je dat dan bewijzen?’ 

Schadepost
Per truck die gecontroleerd wordt, kost een controle 688 pond. ‘Wij krijgen de factuur en moeten die doorbelasten naar klanten. En als je niet gecontroleerd wordt bij de Euroshuttle, betaal je sowieso 150 pond.’ Stel dat je dan doorrekent: 40 vrachtwagens per week en in totaal 2000 per jaar, dan kom ik uit op een jaarlijkse schadepost voor ons door deze maatregel van 800.000 tot 1 miljoen euro voor alleen ons bedrijf.’  

Hij vindt dat Nederlandse transporteurs samen een vuist moeten maken. Op termijn gaat deze maatregel ook gelden voor groente en fruit. ‘Je zou samen moeten besluiten om een paar maanden helemaal geen verse producten aan Groot-Brittannië te leveren. Kijken of ze dan nog aan deze extra controlemaatregel willen vasthouden. Als ondernemers lijden we dan wel een tijdje lang pijn, maar dat is beter dan elke dag pijn hebben.’  

 

  TLN bezorgd over nieuwe inspecties bij Britse grens  – Transport en Logistiek Nederland

Op dinsdag 12 maart heeft het Europees Parlement ingestemd met een voorstel tot herziening van de maten en gewichten richtlijn. Eerder had de transportcommissie van het parlement hier al een positief besluit over genomen. Transport en Logistiek Nederland is blij met het akkoord en ziet het vervolgtraject met spanning tegemoet.

Onlangs berichtte TLN al dat de transportcommissie akkoord was over nieuwe grenswaarden voor de maten en gewichten voor vrachtauto’s die in de EU rijden. Tot tevredenheid van TLN heeft het Europees Parlement (EP) dit besluit overgenomen. Enkele belangrijke zaken waar TLN jaren voor heeft gelobbyd zijn hierin terug te vinden. Zo gaat het maximumgewicht van combinaties in het grensoverschrijdend vervoer van 40 naar 44 ton en wordt de internationale inzet van LZV’s vergemakkelijkt. Ook komt er extra lengte en gewicht voor ZE-vrachtauto’s. Voor wat betreft de 44 ton; deze geldt voor ZE-combinaties voor alle lidstaten en voor de fossiele aandrijving alleen voor landen die dit gewicht al voor het nationaal vervoer toestaan. Vanaf 1 januari 2035 geldt de 44 ton enkel nog voor ZE-combinaties.

Tussenstap
Een akkoord in het Europees Parlement is een belangrijke tussenstap, maar nog geen eindstation. Net als het Europees Parlement moet ook de Raad van de Europese Unie (de EU-transportministers) met een zienswijze komen. Deze is er nog niet, en daar kan nog het nodige veranderen. Want een aantal landen in de Raad zijn redelijk conservatief als het op zaken als LZV’s of verhogen van gewichten aankomt. Het is daarom allerminst zeker dat alle voorstellen uit de tekst van het parlement ook de uiteindelijke herziening halen. Uiteraard vervolgt TLN de lobby op dit onderwerp. TLN gaat zich inspannen om het besluit van het EP over de eindstreep te trekken.

Hoe verder?
De eerstvolgende vergadering van de Transportraad is op 18 juni 2024, maar het is nog niet duidelijk of het maten en gewichten dossier dan op de agenda staat. Het kan zomaar doorschuiven naar de volgende bijeenkomst. Zodra de Raad tot een zienswijze is gekomen, kunnen het Parlement en Raad met elkaar in onderhandeling gaan. In het meest gunstigste geval zou er voor het einde van het jaar een definitief akkoord kunnen zijn. Daarna kan het wijzigingsvoorstel van de Richtlijn maten en gewichten gepubliceerd worden. Dat zou dan ergens in de eerste helft van 2025 kunnen zijn. Maar als de overleggen langer duren kan dat ook na de zomer van 2025 zijn. Een drietal weken na publicatie treedt de nieuwe richtlijn in werking. De lidstaten hebben normaal gesproken twee jaar de tijd om te zorgen dat ze aan de richtlijn voldoen. Mogelijk dat die termijn voor deze richtlijn wordt verkort naar een jaar. Ook dat is nog niet zeker.

 

Europees Parlement akkoord over herziening maten en gewichten richtlijn – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Wijziging tachograafgegevens tijdens wegcontroles

Vanaf 31 december 2024 wijzigt de periode waarover bestuurders de documenten moeten overleggen tijdens een wegcontrole (artikel 36 in de Europese verordening tacho). Dit wordt dan 56 dagen in plaats van 28 dagen.

oor bestuurders met een digitale tachograaf of smart tacho geldt dat ze gewoon de huidige bestuurderskaart tot de einddatum op de bestuurderskaart kunnen blijven gebruiken. Deze bestuurderskaart bevat sowieso al van gemiddeld zes maanden alle activiteiten van de bestuurder. 

Printjes 
De enige uitdaging voor handhavers is dat op de G1 en G2V1 kaarten het aantal geregistreerde landcodes beperkt is en de nieuwe functionaliteiten van de smart tacho 2 (G2V2) niet aanwezig zijn. Deze staan natuurlijk wel gewoon op het geheugen van de G2V2 tachograaf. 

Bestuurders moeten vanaf 31 december 2024 wel eventuele printjes, gemaakt in het kader van artikel 12 of andere printjes en/of documenten, 56 dagen meenemen in plaats van 28 dagen. Pas na deze periode moeten de documenten toegevoegd aan de tachograafadministratie zodat deze volledig is. 

Bestuurderskaart 
Er is geen plicht en mogelijkheid om bestuurderskaarten eerder te verlengen. Een bestuurderskaart kan alleen worden vervangen bij diefstal, verlies en defect. Wel belangrijk om te weten dat bij het vervangen de einddatum van de bestuurderskaart dezelfde is als van de verloren, gestolen of defecte bestuurderskaart.  

 

Wijziging tachograafgegevens tijdens wegcontroles – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de openstelling van de Aanschafstimulering Zero Emissie Trucks (AanZET) en de Subsidieregeling Emissieloze BedrijfsAuto’s (Seba) uit. Aanleiding voor deze vertraging ligt in de goedkeuring die via de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dient te verlopen. Door de val van het kabinet voor de zomer en de verkiezingen van afgelopen november is die begrotingsbehandeling uitgesteld.

De regeling voor 2024 van AanZET is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant  Hieruit blijkt dat AanZET 2024 op dinsdag 26 maart opengesteld wordt. De wijzigingen voor AanZET 2024 zullen binnenkort ook te zien zijn op de website van RVO. De voorzetting van SEBA voor 2024 is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd maar nog zonder datum van openstelling. De actuele versie van SEBA staat op de website van RVO Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) (rvo.nl). Ook andere subsidieregelingen kunnen door dezelfde procedurele volgorde in de besluitvorming vertraging oplopen. Aan de subsidieregeling voor private laadinfrastructuur wordt nog gewerkt door het ministerie. De internetconsultatie hiervoor zal in de loop van januari 2024 opengaan. TLN zal de nog ontbrekende data van openstelling van de subsidieregelingen en de internetconsultatie publiceren zodra die bekendgemaakt zijn. Het ministerie betreurt de vertraging die de noodzakelijke procedures teweegbrengt. TLN sluit zich aan bij die teleurstelling omdat dergelijke vertragingen het noodzakelijke handelingsperspectief voor ondernemers in de weg staan.

Start AanZET-subsidie uitgesteld tot 26 maart 2024 – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

 

Per 1 december 2023 gaat Duitsland drastische wijzigingen in het tolsysteem doorvoeren. Wat er gaat veranderen en hoe je hiermee om moet gaan, lees je in dit bericht.

Met ingang van 1 december 2023 is er in Duitsland sprake van een explosieve stijging in tolkosten. Voor de meeste voertuigen (Euro 6) gaat het tarief met 83% omhoog.
Een rekenvoorbeeld van het traject Goch-Berlijn (605,2 km) laat duidelijk de gevolgen van de Duitse tolhervorming zien:

Tot en met 30 november 2023:
Euro VI van Goch naar Berlijn tolkosten enkele reis € 115,07.

Vanaf 1 december 2023:
Euro VI (CO2 emissieklasse 1) van Goch naar Berlijn tolkosten enkele reis € 210,64.
Dit is een stijging van € 95,57.

In onderstaand overzicht staat cijfermatig toegelicht wat de tolwijziging voor impact heeft op bedrijven van verschillend formaat.

Het gaat in dit voorbeeld om Euro VI voertuigen in CO2 emissieklasse 1, 18t+ en 5 assen of meer. Voor 1 december 2023 wordt er voor die voertuigen 19 cent per gereden kilometer betaald. Vanaf 1 december 2023 is dat 34,8 cent.
Een transportbedrijf met 1 voertuig dat in een jaar 100.000 km op Duits grondgebied aflegt, betaalt in het nieuwe tolstelsel € 15.800,- meer aan maut.
Een grote transporteur waarvan 100 voertuigen elk 100.000 km per jaar in Duitsland rijden zal dan in totaal € 1.580.000,- meer tolkosten hebben.

De veranderingen:
Het uitgangspunt voor het toltarief gaat de CO₂-emmissieklasse van het voertuig worden. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit ook toegepast worden op CNG en LNG voertuigen en vanaf 1 juli 2024, gaan de nieuwe tarieven ook gelden voertuigen met een maximummassa van meer dan 3,5t.

Voertuigen worden per 1 december 2023 ingedeeld in CO₂-emissieklassen, categorie 1 tot en met 5. Hoe lager de CO₂-uitstoot, hoe hoger en beter de CO₂-emissieklasse (max. Cat. 5) en hoe voordeliger het toltarief. Toll Collect geeft aan dat voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd automatisch worden gecategoriseerd als CO₂-emissieklasse 1, tenzij het voertuig emissievrij is.
Het merendeel van de Euro VI voertuigen zal  in CO₂-emissieklasse 1 terechtkomen. Voertuigen in CO₂-emissieklasse 5 zijn emissievrij en daardoor tot en met 31 december 2025 volledig vrijgesteld van de tolheffing.

Daarnaast zal de toewijzing aan een gewichtsklasse niet langer gebaseerd zijn op het Toegestane max. massa voertuig (kentekenbewijsveld F.2), maar op het Technische maximum massa (kentekenbewijsveld F.1). Dit laatste zorgt er voor dat voertuigen in een hogere gewichtsklasse zouden kunnen vallen óf volgens deze berekening ineens tolplichtig worden.

 

Duitsland: Tolwijziging per 1 december – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Het is met opwinding en trots dat we u willen verwelkomen op de gloednieuwe website van Logic 4U! Na maanden van toewijding en hard werken zijn we verheugd om onze vernieuwde online thuisbasis met u te delen.

Een Frisse Look en Verbeterde Ervaring

Onze nieuwe website straalt niet alleen een frisse en moderne uitstraling uit, maar is ook ontworpen met uw gebruiksgemak in gedachten. We hebben de navigatie gestroomlijnd, zodat u moeiteloos door onze diensten en informatie kunt bladeren. Of u nu een doorgewinterde klant bent of voor het eerst kennismaakt met Logic 4U, onze website biedt een intuïtieve en verrijkende ervaring.

Dank u wel!

Namens het hele team bij Logic 4U willen we u bedanken voor uw voortdurende steun en interesse in onze producten en diensten. We hopen dat u net zo enthousiast bent over onze nieuwe online ervaring als wij!